Winacties social media

Home / Opleidingen / Winacties social media

 

Winacties

Op onze winacties zijn onze actievoorwaarden van toepassing.

Actievoorwaarden en spelregels
1. Winacties worden uitgeschreven door Van der Hilst communicatie gevestigd te Amersfoort. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je aan de voorwaarden van de actie hebt voldaan, een email hebt gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven
6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
10. Van der Hilst Communicatie kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Van der Hilst Communicatie voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden. Je ontvangt na deelname aan de winactie ook maandelijks een e-mail met tips over het communicatievakgebied en onze trainingen/opleidingen. Je kunt natuurlijk altijd aangeven dat je deze e-mails niet meer wilt ontvangen, door op de afmeldlink te klikken in de desbetreffende e-mail
16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Van der Hilst Communicatie.
17. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.


Bookmark-_-Tags-Icons-17-01kopie.png
1974
Opgericht
Business-Icons-02-01kopie.png
100+
Specialisten in ons netwerk
Teamwork-Icons-09-01kopie.png
1000+
Ontwikkelde programma’s en adviestrajecten
Education-Icons-04-01kopie.png
10.000+
Geprofessionaliseerde professionals, afdelingen en organisaties