College van Toezicht & Beroep

Home / Over ons / College van Toezicht & Beroep

 

College van Toezicht & Beroep

Onze College voor Toezicht & Beroep

…bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen

…houdt toezicht op een correcte gang van zaken, zowel inhoudelijk als procedureel, bij de toetsing in de opleidingen

…is verantwoordelijk voor de juiste toepassing van het toetsingsreglement

…zorgt voor een formele afhandeling van bezwaren

Onze College voor Toezicht & Beroep

…bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen

…houdt toezicht op een correcte gang van zaken, zowel inhoudelijk als procedureel, bij de toetsing in de opleidingen

…is verantwoordelijk voor de juiste toepassing van het toetsingsreglement

…zorgt voor een formele afhandeling van bezwaren