Onze visie op communicatie

Home / Over ons / Onze visie op communicatie

 

Onze visie op communicatie

Het speelveld
Organisaties staan niet op zichzelf. Zij spelen een rol in de samenleving. En die samenleving vindt iets van hen en heeft allerlei verwachtingen. Organisaties worden continue kritisch beoordeeld en vergeleken. Of het nu gaat om klanten, cliënten of patiënten, inwoners of medewerkers; ze beïnvloeden elkaar. Ze delen voortdurend ervaringen, meningen en emoties. Dit gebeurt niet alleen buiten, maar ook binnen organisaties. De samenleving bepaalt – in toenemende mate – de toekomst van organisaties. Deze onvoorspelbare en complexe wereld is het speelveld van de communicatieprofessional. Hierin zijn beeldvorming en contact essentiële succesfactoren en van strategisch belang.

Handelingsperspectief
Een organisatie kan contact vormgeven en beeldvorming beïnvloeden. En de communicatieprofessional weet hoe. Zij/hij kent de situatie in het speelveld. Weet wat er gaande is in de organisatie. Begrijpt de verschillende beelden. En doorgrondt hoe het contact verloopt en wordt ervaren. En doorziet wat de organisatie ten diepste wil bereiken en wat daarvoor nodig is. Met tal van interventies kan de communicatieprofessional de organisatie helpen haar doelen te bereiken. Communicatie is een vak van strategie én uitvoering. We organiseren, creëren, analyseren, adviseren, integreren en begeleiden. Vanuit verschillende rollen en specialismen.

Professionele attitude
Eén van de cruciale instrumenten van de communicatieprofessional is haar/zijn eigen persoonlijkheid. De communicatieprofessional is bij uitstek nieuwsgierig, heeft inlevingsvermogen, is creatief, autonoom, heeft daadkracht en het vermogen om te organiseren en te reflecteren. Het ontwikkelen en benutten van deze eigenschappen noemen we professionele attitude.

Het speelveld
Organisaties staan niet op zichzelf. Zij spelen een rol in de samenleving. En die samenleving vindt iets van hen en heeft allerlei verwachtingen. Organisaties worden continue kritisch beoordeeld en vergeleken. Of het nu gaat om klanten, cliënten of patiënten, inwoners of medewerkers; ze beïnvloeden elkaar. Ze delen voortdurend ervaringen, meningen en emoties. Dit gebeurt niet alleen buiten, maar ook binnen organisaties. De samenleving bepaalt – in toenemende mate – de toekomst van organisaties. Deze onvoorspelbare en complexe wereld is het speelveld van de communicatieprofessional. Hierin zijn beeldvorming en contact essentiële succesfactoren en van strategisch belang.

Handelingsperspectief
Een organisatie kan contact vormgeven en beeldvorming beïnvloeden. En de communicatieprofessional weet hoe. Zij/hij kent de situatie in het speelveld. Weet wat er gaande is in de organisatie. Begrijpt de verschillende beelden. En doorgrondt hoe het contact verloopt en wordt ervaren. En doorziet wat de organisatie ten diepste wil bereiken en wat daarvoor nodig is. Met tal van interventies kan de communicatieprofessional de organisatie helpen haar doelen te bereiken. Communicatie is een vak van strategie én uitvoering. We organiseren, creëren, analyseren, adviseren, integreren en begeleiden. Vanuit verschillende rollen en specialismen.

Professionele attitude
Eén van de cruciale instrumenten van de communicatieprofessional is haar/zijn eigen persoonlijkheid. De communicatieprofessional is bij uitstek nieuwsgierig, heeft inlevingsvermogen, is creatief, autonoom, heeft daadkracht en het vermogen om te organiseren en te reflecteren. Het ontwikkelen en benutten van deze eigenschappen noemen we professionele attitude.