Leveringsvoorwaarden

Home / Opleidingen / Leveringsvoorwaarden

 

Leveringsvoorwaarden

Aanmelding
Aanmelden voor een opleiding/training gaat via de website www.hilst.nl.

Bij afronding van de aanmelding wordt er vooraf gevraagd of je akkoord gaat met de voorwaarden van Van der Hilst Communicatie. Wanneer je akkoord gaat is jouw aanmelding definitief en ontvang je op het door jouw aangegeven e-mailadres een bevestiging. 

Gedurende 14 werkdagen, na het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot een opleiding of training, heb je als cursist/deelnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

Toelatingseisen
Bij sommige opleidingen/trainingen is het aanleveren van een cv en functieomschrijving verplicht. Daarmee doen we een eerste check en kijken we of je voldoet aan de toelatingseisen van deze opleiding of training. Soms hebben we meer gegevens van jou nodig die jouw aanmelding onderbouwen. Wanneer blijkt dat, aan de hand van de door jouw verstrekte gegevens, jij (nog) niet aan de toelatingseisen voldoet, dan hebben we het recht de door ons bevestigde aanmelding te annuleren.

Tussentijdse wijzigingen
In principe werken we met een vast programma voor onze opleidingen en trainingen. Die programma’s vind je op www.hilst.nl De open formule van de Van der Hilst Communicatie opleidingen en trainingen – bijvoorbeeld de verschillende praktijkdocenten – en voortgaande ontwikkelingen in het communicatievak maken het soms noodzakelijk voor ons om in de loop van een opleiding/training het programma aan te passen. Wel beperken we tussentijdse wijzigingen tot het hoogst noodzakelijke.

Een opleiding/training gaat alleen door bij een voldoende aantal deelnemers. Dit houdt in tenminste ¾ van het maximale aantal deelnemers. In een uitzonderlijk geval voegen we groepen samen. Als dit leidt tot een andere vaste opleidingsdag/trainingsdag dan waarvoor jij je hebt ingeschreven en je kunt daardoor de opleiding/training niet volgen, dan kun je je opleiding/training kosteloos annuleren.

Niet doorgaan of het niet kunnen volgen van een opleiding/training
Je ontvangt bij het niet doorgaan van een opleiding/training zo spoedig mogelijk bericht. Eventuele verplichtingen komen daarmee wederzijds te vervallen. Wanneer je het cursusbedrag reeds geheel of gedeeltelijk hebt voldaan, dan storten wij dit bedrag zo spoedig mogelijk terug. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het niet doorgaan van een opleiding/training door onvoldoende aanmeldingen.

Bij overtekening van een opleiding/training gaan we uit van de datum van binnenkomst van de aanmelding. Hierbij geldt dat de eerst binnengekomen aanmelding voor gaat.

Je kunt jouw plaats niet in de loop van een opleiding/training door een ander laten innemen. Dit is wel mogelijk vóór de start van de opleiding/training voor zover de plaatsvervanger voldoet aan de geldende toelatingseisen.

Als je tussentijds de opleiding/training staakt, kun je geen recht doen gelden op deelname aan latere groepen.

Bij tussentijdse beëindiging van een opleiding/training of bij het niet deelnemen aan bijeenkomsten vindt geen restitutie van cursusgelden plaats.

Prijzen, prijsaanpassingen
De prijzen van onze opleidingen en trainingen kunnen worden aangepast vanwege prijsontwikkelingen of aanpassingen in de programma’s. Van der Hilst Communicatie maakt dat kenbaar op haar website. De daar gemelde prijzen zijn actueel en geldend, ook als deze afwijken van prijzen in advertenties, brochures e.d.. Voor zover deze aanpassingen plaatsvinden nadat uw aanmelding is verwerkt, zijn ze niet van invloed op het door u verschuldigde bedrag. Indien uw aanmelding nog niet verwerkt is, gelden de aangepaste prijzen.

Betaling
Betalingen dienen uiterlijk twee weken voor de start van een opleiding/training te zijn voldaan.

Kortingen op cursusbedragen worden bij gespreide betaling verrekend met de laatste termijn.

Als de betalingstermijn wordt overschreden, brengen wij 1,5% rente per maand in rekening over het uitstaande bedrag.

Annulering
Het annuleren van een aanmelding kan alleen per e-mail.

Tot 14 dagen voor het begin van een opleiding/training brengen wij 15% van het cursusbedrag in rekening.

Bij afmelding binnen een periode van 14 dagen voor het begin van de opleiding/training brengen wij 25% van het cursusbedrag in rekening.

Er zijn geen extra kosten verbonden aan het door een ander laten innemen van je plaats, voor zover dit voor de start van de opleiding/training gebeurt en de plaatsvervanger voldoet aan de geldende toelatingseisen.

Bij afmelding op of na de startdatum van de opleiding/training is het gehele bedrag van de opleiding/training verschuldigd.

Vertrouwelijkheid
Alle informatie die door deelnemers van opleidingen, trainingen, coachingsgesprekken etc wordt verstrekt is vertrouwelijk voor de medewerkers, docenten/trainers, mentoren en coaches van Van der Hilst Communicatie. Denk aan geheimhoudingsverklaringen inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantgroepen of strategieën. Dit geldt ook voor persoonlijke informatie.

Auteursrecht
Het auteursrecht op het tijdens de opleiding/training uitgereikte studiemateriaal berust bij Van der Hilst Communicatie of wordt door Van der Hilst Communicatie gehandhaafd ten behoeve van de oorspronkelijke auteurs.

Niets uit het studiemateriaal van Van der Hilst Communicatie mag worden opgeslagen ten behoeve van vermenigvuldiging, of ter beschikking gesteld worden aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Hilst Communicatie.

Klachten
Wij doen ons werk zo goed mogelijk. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden over ons bent. Wat dan? Stuur een schriftelijke reactie of een reactie per e-mail ter attentie van de directie (info@hilst.nl). Wij proberen dan zo snel mogelijk een oplossing voor je klacht te zoeken. Ben je het niet eens met deze oplossing dan treedt onze klachtenregeling in werking.

Klachten of bezwaarschriften over de opleiding of opdrachten kun je schriftelijk of per e-mail indienen ter attentie van de voorzitter van het College van Toezicht en Beroep, zie hiervoor ook onze klachtenregeling.

Bookmark-_-Tags-Icons-17-01kopie.png
1974
Opgericht
Business-Icons-02-01kopie.png
100+
Specialisten in ons netwerk
Teamwork-Icons-09-01kopie.png
1000+
Ontwikkelde programma’s en adviestrajecten
Education-Icons-04-01kopie.png
10.000+
Geprofessionaliseerde professionals, afdelingen en organisaties