Masterclass Overheidscommunicatie

Home / Trainen / Masterclass Overheidscommunicatie

 

Masterclass Overheidscommunicatie

Effectieve Bedrijfscommunicatie

Succesvol werken in de publieke sector

Om als (interim) communicatieprofessional succesvol te kunnen werken in de publieke sector moet je inzicht hebben in de factoren die deze sector speciaal maken.  Je krijgt bij de (Rijks)overheid of een uitvoeringsinstantie in het publieke domein te maken met o.a. een unieke politiek/ambtelijke context, Factor C methodiek, de beleidscyclus, relevante wetgeving en burgerparticipatie.

Trainer en docent drs. Corine Hoppenbrouwers geeft je inzicht waar jouw professionele ervaringen aansluiten op de behoeften in de publieke sector. Uniek aan deze training is dat je naast de trainingsbijeenkomsten zelf nog 3 individuele coachingsmomenten hebt met de trainer.

Deze masterclass is een initiatief van Van der Hilst en Bureau voor Overheidscommunicatie.

Schermafbeelding 2018-05-24 om 15.07.41

Prijs € 2.550
Aantal deelnemers 15
Startdatum

2022

Training (Utrecht)*
9 maart (dag 1)
23 maart (dag 2)
6 april (dag 3)
Tijd: 09.00-16.00 uur

Training (Utrecht)*
2 november (dag 1)
16 november (dag 2)
1 december (dag 3)
Tijd: 09.00 uur-16.00 uur

*(daarnaast krijg je drie keer een individueel coachingsgesprek telefonisch/digitaal in onderling overleg binnen 6 maanden na de masterclass)

 

 

Locatie Centraal in het land
Masterclass Overheidscommunicatie

Factsheet
Alle informatie op een rijtje in één PDF?Download hier de factsheet.

Wat ga je leren

In deze masterclass komen de onderscheidende aspecten van het publieke domein aan bod:
• Het speelveld van publiekscommunicatie: achtergronden, (theoretische) grondslagen, trends en issues die specifiek zijn voor overheden en overheidscommunicatie en welke invloed die hebben voor het werk van een communicatieprofessional;
• Beleidscyclus en (communicatie) budgettering bij overheden;
• De politiek/ambtelijke context en de daarmee gepaard gaande professionele dilemma’s;
• Factor C methodiek voor benadering van communicatievraagstukken;
• RAAK-methodiek en Dilemmalogica;
• Relevante wetgeving, kaders en regels voor overheidscommunicatie, zoals de Wet Openbaarheid van Bestuur;
• Essenties van Burgerparticipatie.

Daarnaast helpen we je je eigen weg te plaveien om aan de slag te gaan in de publieke sector. Aan bod komen:
• Hoe overheidsorganisaties hun werving voor (communicatie-) opdrachten organiseren en hoe en waar bemiddelingsbureaus voor rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden daarin een rol spelen;
• Hoe je je verplaatst in het (politiek/ambtelijke) speelveld: beweegredenen, belangen en behoeften, positie en verwachtingen van (je gesprekspartner bij) een overheidsorganisatie;
• Hoe je de brug slaat van jouw achtergrond en ervaring (en jouw personal brand!) naar de belangen en behoeften van overheidsorganisaties en hoe je je taal daarop aanpast;
• Hoe je je uitrust voor het aangaan van effectieve contacten met overheidsorganisaties, onder andere door het maken en presenteren van een casus.

Hoe ga je leren?
De masterclass wordt verzorgd door drs. Corine Hoppenbrouwers, senior communicatieprofessional met ruime ervaring in acquisitie en advisering in het publieke domein.

Je kunt de masterclass in twee vormen volgen:
1. Klassikaal: Leervorm waarbij je thuis materialen bestudeert, individuele opdrachten voorbereidt en deelneemt aan het groepsleren tijdens drie fysieke bijeenkomsten van telkens één hele dag.
2. Online: Leervorm waarbij je thuis materialen bestudeert, individuele opdrachten voorbereidt en deelneemt aan 6 online-groepsbijeenkomsten (dit zijn geen hele dagen maar blokken van maximaal een halve dag. Tijdens deze online trainingsbijeenkomsten wisselt de trainer theorie af met interactieve werkvormen en (groeps)opdrachten. Data voor de online variant worden later gepubliceerd. 

Zelfstudie voor de masterclass ligt tussen de vier en tien uur.

Loopbaanondersteuning
Na afronding van de masterclass biedt Van der Hilst je een unieke mogelijkheid om met individuele coaching van je trainer het geleerde in de praktijk te brengen. De trainer is beschikbaar voor drie individuele coachingsmomenten (van elk een half uur, door jouzelf gepland in een periode tot 6 maanden na afloop van de masterclass). Bijvoorbeeld om je afwegingen te bespreken en concrete stappen in de publieke sector te begeleiden en te versterken.

Voor wie?
Je bent een communicatieprofessional met minimaal 3 jaar ervaring en een opleiding op HBO-niveau (of hoger). Je wilt graag aan de slag in de publieke sector, maar hebt daar nog geen of weinig ervaring in. Je wilt jezelf beter in positie brengen om deze ambitie waar te maken.

Herken je je hierin? Dan is deze Masterclass Succesvol werken in de publieke sector echt iets voor jou!

Resultaat
Na afloop van deze masterclass:
• weet je je makkelijker te begeven in de complexe politiek-bestuurlijke context en kun je sneller het politiek/ambtelijke spel doorgronden;
• spreek je beter de taal van de overheid;
• vergroot je je kans op geaccepteerde adviezen;
• heb je grotere kansen én een maatwerkplan om een opdracht of baan te bemachtigen in de publieke sector.

 

 

 

 

 

Schrijf je nu in!