Fantastisch nieuws: de meeste maatregelen zijn vervallen

Momenteel zijn de volgende basisadviezen van kracht op onze leslocaties:

- Schud geen handen
- Was vaak je handen
- Hoest en nies in je elleboog
- Zorg met elkaar voor voldoende ventilatie in de les- of trainingsruimte
- Heb je klachten? Test jezelf voordat je naar een lesbijeenkomst of training komt.

Verandert er, tijdens jouw opleiding of training, iets in bovenstaande maatregelen? Dan informeren we je uiteraard. Wij blijven de richtlijnen van het RIVM volgen.

Goed om te weten: als je een opleiding of een training bij Van der Hilst volgt, zit je altijd in een groep van maximaal 15 deelnemers. 

Doe een Corona zelftest
Daarnaast adviseert de Rijksoverheid je om, voor aanvang van een les- of trainingsbijeenkomst, een Corona zelftest te doen. Dit is geen verplichting. Medewerkers, docenten en trainers van Van der Hilst vragen je niet naar de uitkomst van deze zelftest. We gaan ervan uit dat al onze deelnemers, docenten en trainers hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de gezondheid van zichzelf en die van anderen.

Kun je onverhoopt niet aanwezig zijn bij een les -of trainingsbijeenkomst? Laat het ons zo snel als mogelijk weten.

Op locatie als het kan, online als het moet en is een goed alternatief.
We proberen zoveel mogelijk deelnemers die bewust hebben gekozen voor een live les- of trainingsbijeenkomst deze ervaring ook te bieden binnen de mogelijkheden van de geldende COVID-19 maatregelen. Maar deze tijd vraagt van iedereen flexibiliteit en creativiteit: van ons maar ook van jou als deelnemer.

Mocht de overheid aanvullende COVID-19 maatregelen nemen dan passen wij onze activiteiten hierop aan. In het geval dat we geen bijeenkomsten op locatie mogen verzorgen, bieden wij een online alternatief voor jouw les- of trainingsbijeenkomst aan. Natuurlijk zijn onze docenten en trainers toegerust op het online trainen en lesgeven.

In een beperkt aantal gevallen leent een trainings -of lesbijeenkomst zich niet voor een online variant. Dan plannen we een alternatieve datum voor jouw training -of lesbijeenkomst.

Wil je meer weten? Bel of mail ons gerust.