Yvonne Meijer
Feb 7, 2023

Ontwikkelmanager Folkert Reith deelt zijn bevindingen na een paar maanden werken bij Van der Hilst Communicatie: ‘In deze functie en bij deze organisatie zet ik voort waarin ik plezier heb, namelijk alles wat met communicatie en leren te maken heeft. Alleen nu bij dé opleider in communicatieland waarbij ‘liefde voor goede communicatie en het vak verder brengen’ de dagelijkse drijfveer is. Dat uitgangspunt is mij op het lijf geschreven.’ 

In september 2022 maakte Folkert Reith de overstap van Logeion, de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals, naar Van der Hilst Communicatie. In de rol van ontwikkelmanager houdt hij zich bezig met – hoe kan het ook anders – de ontwikkeling van de bestaande en toekomstige opleidingen en trainingen. ‘In deze functie en bij deze organisatie zet ik voort waarin ik plezier heb, namelijk alles wat met communicatie en leren te maken heeft. Alleen nu bij dé opleider in communicatieland waarbij ‘liefde voor goede communicatie en het vak verder brengen’ de dagelijkse drijfveer is. Dat uitgangspunt is mij op het lijf geschreven.’
In de eerste periode vallen een aantal zaken Folkert positief op. ‘Je merkt aan alles dat Van der Hilst Communicatie niet in een paar jaar is ontstaan’, begint hij. ‘Iedereen is doordrongen van het feit dat deze organisatie is gestoeld op een rijke historie. Dat zit echt in het DNA. Van der Hilst Communicatie is een gevestigde naam, een sterk merk en al decennialang een belangrijke kennishub voor communicatieprofessionals, omdat ‘ze’ de ontwikkeling van het communicatievak van dichtbij hebben meegemaakt en hieraan een belangrijke bijdrage hebben geleverd.’

Club Hilst
‘Voordat ik de overstap maakte, heb ik binnen mijn netwerk nagevraagd of het positieve beeld dat ik van Van der Hilst Communicatie heb, overeenkomt met dat van anderen’, gaat Folkert verder. ‘In deze gesprekken bleek dat dit het geval was. Van der Hilst Communicatie vervulde vaak een belangrijke rol op professionele sleutelmomenten. Een van mijn doelstellingen is om die bijzondere relatie – ik geef het nu de werktitel Club Hilst – te verstevigen. Zodat het voor oud-deelnemers, docenten en mentoren niet alleen interessant is om vanwege ons ontwikkelaanbod aan ons verbonden te blijven. Als ‘Hilsters’ delen we met elkaar de intrinsieke motivatie om te blijven ontwikkelen en ontdekken. En dat stopt natuurlijk niet op het moment dat je een opleiding hebt afgerond of klaar bent met een training. De mogelijkheid om elkaar te blijven ontmoeten, inspireren en uitdagen… daar gaat Club Hilst een rol in vervullen.’

Wat mensen drijft, bepaalt ons ontwikkelaanbod
Folkert benoemt als een van de observaties na zijn eerste periode als ‘Hilster’ ook de continue doorontwikkeling van het (toetsen en beoordelen van het) opleidings- en trainingsaanbod. ‘Die doorontwikkeling is noodzakelijk’, benadrukt hij. ‘Mede omdat we te maken hebben met een sterk veranderende wereld waarin wij ons vak uitoefenen. Waar het accent voorheen met name lag op het vergroten van kennis en het verbeteren van skills t.b.v. goede communicatie, gaat het nu in toenemende mate ook over communicatie dat goed doet. Oftewel, wat is de dieperliggende motivatie van communicatieprofessionals om dit vak uit te oefenen en zo organisaties verder te brengen? Ik wil daarmee niet zeggen dat we moeten stoppen met leren en het verbeteren van vaardigheden, maar ‘een leven lang leren’ verschuift naar ‘een leven lang ontwikkelen’ en dat gaat verder dan vakkennis. Het gaat veel meer over wat mensen drijft en welke persoonlijke waarde ze hechten aan het werk dat ze doen. Dat gaat – naar mijn mening – de komende jaren steeds belangrijker worden en dus moeten wij daarvoor als opleider aandacht hebben.’

Invloed aanpalende vakgebieden
Folkert besluit: ‘Daarnaast moeten we niet vergeten dat we in ons vak te maken hebben met aanpalende vakgebieden, zoals gedragswetenschappen, organisatiekunde, veranderkunde en psychologie. Dat wil ik gaandeweg veel meer integreren in ons ontwikkelaanbod. Hoe dat er precies uit gaat zien, zal de komende periode duidelijker worden. Ik kijk er enorm naar uit om dit samen met mijn collega’s en al die ervaren vakgenoten in het Van der Hilst netwerk, verder uit te werken. En uiteraard kom ik terug op ‘Club Hilst’ zodra dit meer vorm krijgt!’

Yvonne Meijer

Yvonne werkt als freelance communicatieprofessional vanuit haar eigen bedrijf Bureau910. Schrijven loopt, sinds haar opleiding aan de School voor Journalistiek, als een rode draad door haar loopbaan. Voor Van der Hilst Communicatie zet ze die vaardigheid dan ook met veel plezier in.

Lees, luister en kijk meer!

Grote woorden in de #MeToo-discussie?

Mar 13, 2024
In reactie op maatschappelijke bewegingen zoals #MeToo doen organisaties pogingen om grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid aan te pakken...
Lees verder

Essay en kennissessie Beroepstrots Betteke van Ruler

Mar 12, 2024
Betteke van Ruler schreef speciaal voor het 50-jarig jubileum van Van der Hilst een essay over beroepstrots. Betteke mist die trots namelijk wel eens..
Lees verder

Contentcreatie als spel

Feb 15, 2024
Ben jij ook een trouwe Van der Hilst-podcast luisteraar? Dan ben je vast helemaal gewend aan de stem van interviewer Patrick Regan. Opgelet: in deze..
Lees verder

Communicatiever worden als professional, als team of als organisatie?

Neem contact met ons op!