Van der Hilst Communicatie
Dec 4, 2018

 

Marcel Smits, manager opleiden bij Van der Hilst staat stil bij een bijzondere mijlpaal.  

De C100 is van start gegaan! Waarom kiezen deelnemers voor de C-opleiding?

'Een belangrijke drijfveer voor communicatieprofessionals om aan deze opleiding te beginnen is de wens om meer op een strategisch niveau te kunnen functioneren. Zij willen met meer overtuigingskracht en vakinhoudelijke onderbouwing hun voorstellen presenteren, waardoor zij meer erkenning krijgen als professional.'

Wat geven jullie in de C-opleiding mee aan deelnemers waardoor ze meer op strategisch niveau gaan functioneren?

'We leren ze om strategische vragen van een organisatie te onderkennen. Om na te gaan welke vitale rol communicatie eigenlijk speelt binnen organisaties. Telkens laten wij ze opnieuw aan de hand van actuele opdrachten zichzelf de basisvragen stellen: Met welk doel communiceert wie met wie in welke situatie wat en hoe?'

Welke competenties heb je nodig als communicatieprofessional?

'Vera de Witte zegt in haar boek "de nieuwe communicatieprofessional" (2017) dat "de communicatiefunctie van de toekomst geen adviesfunctie meer is maar een primair proces dat in de directiekamers van succesvolle organisaties begint." Een pleidooi voor communicatie als een volwaardige productiefactor, naast kapitaal, mens en arbeid. Als dat zo is dan heeft dat veel consequenties voor de communicatieprofessional.

Dat zijn dan professionals die communicatieprocessen in de organisatie begrijpen en duiden, die daarover adviseren, coachen, trainen, soms overnemen en vernieuwen. Naast vertrouwde competenties als mondelinge- en schriftelijke vaardigheid, plannen en organiseren, omgevingsbewustzijn, luisteren, probleemanalyse en visie vraagt dat om nieuwe competenties. Ik denk dan aan organisatiesensitiviteit, creativiteit, coachen, innoverend vermogen

Betteke van Ruler noemt in haar nieuwe boek, "Communicatie in positie" (2018), taal de basisvaardigheid van de communicatieprofessional. Niet alleen taal als techniek, maar meer ‘het spel met taal’. Taal als onmisbaar middel binnen organisaties. Communicatieprofessionals snappen hoe communicatie werkt en weten wanneer dat effectief is. Als je de opvatting deelt dat iedereen in de organisatie communiceert, dan daagt dit communicatieprofessionals uit om dat ‘gecommuniceer’ te begeleiden, te ondersteunen, te trainen en soms ook over te nemen. Dat vind ik een mooi uitgangspunt: snappen wat taal doet en kan.'

Waarom is Betteke van Ruler de aangewezen ere-mentor voor de 100e C-opleiding?

'Het gedachtegoed van Betteke van Ruler heeft door de jaren heen de programma’s van Van der Hilst sterk beïnvloed. Al in de jaren negentig confronteerde zij ons als team met de opvattingen van James Grunig (Excellence in Public Relations and Communication Management -1992). Dat leidde tot mooie interne debatten over "reputatie- versus relatiedenken". Haar inzichten over communicatiemanagement (1998) maar ook haar basismodel, het communicatiekruispunt komen nog regelmatig aan bod in onze opleidingen en trainingen. Betteke is zowel in de C-opleiding als in de D-opleiding docent geweest. En met haar twee recentere boeken Het strategisch communicatieframe (2014) en Communicatie in positie (2018) laat zij opnieuw zien dat zij een brug weet te slaan tussen theorie en praktijk. Cursisten waarderen dat enorm. Voldoende reden voor dit ere-mentoraat!'

Wat is er veranderd in de opleiding tot senior communicatieprofessional de afgelopen 20 jaar?

'Als ik dat vergelijk met 1996, toen de eerste C-groep van start ging, dan zie ik echt belangrijke veranderingen. Het  "aloude" zbmo model, wat zo lang houvast leek te bieden is nagenoeg verdwenen. Nieuwe inzichten en technologische veranderingen hebben dit model op zijn kop gezet. Sociale wetenschappen laten ons inmiddels de beperkte rol zien die informatie speelt bij gedragsverandering van mensen. De vertrouwde trits in menig communicatieplan: kennis, houding en gedrag staat ter discussie. Digitalisering en de enorm snelle opkomst van online communicatiemiddelen leidde niet alleen tot een veranderde communicatiemix en een veranderd medialandschap, maar heeft ook nieuwe specialismen doen ontstaan binnen onze vakgebied.

In 2012 verscheen een mooi boekje dat mij de ogen opende, Verdraaide organisaties van Wouter Hart. In dit boekje ontmaskert hij samen met Marius Buiting de ‘mythe van beheersbaarheid’ een krachtig pleidooi tegen het doorgeslagen planning en control denken. Zelf opgevoed en opgeleid in het maken van stevige communicatieplannen, had het lezen ervan impact op de wijze waarop ik zelf ben gaan denken over planvorming en communicatie.

De laatste jaren onderkennen wij meer en meer de noodzaak om onze voorstellen beter te verantwoorden. Meer serieuze aandacht voor verschillende vormen van accountability.

Ook zijn er in de achter ons liggende jaren veel praktisch bruikbare en bewezen "tools" ontwikkeld. Denk aan factor C binnen de overheid of de gedragslenzen van o.a. Reint-Jan Renes, maar ook vormen van mediamonitoring.' 

Als je naar de toekomst kijkt zie je dan al nieuwe trends ontstaan? En hoe worden die toegepast in de C-Opleiding?

'De belangrijke trends voor ons vak zoals die om de twee jaar door Logeion worden gepresenteerd maar ook de Academie voor Overheidscommunicatie zijn voor ons belangrijke input geweest bij de ontwikkeling van onze nieuwe curricula voor de verschillende opleidingen. We hebben onze nieuwe opleidingsraad, met vertegenwoordigers uit het werkveld, gevraagd om met de blik van de buitenstaander nog eens te kijken of wij deze trends voldoende aan bod laten komen. Zo blijft o.a. onze C-opleiding ook de komende jaren actueel en relevant!'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Marcel Smits

Functie:

Senior communicatieadviseur en manager opleiden bij Van der Hilst

Opleiding:

Marcel heeft westerse sociologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Na zijn studie heeft hij diverse opleidingen  en trainingen gedaan op het gebied van o.a. management, organisatiekunde en (corporate) communicatie. 

Loopbaan:

Na zijn werk bij verschillende gemeenten heeft Marcel vanuit bureauzijde als communicatiemanager, coach en adviseur gewerkt voor uiteenlopende opdrachtgevers. In februari van dit jaar keerde hij terug bij van der Hilst Communicatie. Als onderwijssocioloog heeft hij een passie voor professionalisering van ons vak. Naast zijn management rol is hij o.a. mentor in de C-opleiding.

Boekentip:

Communicatie in positie in 3 stappen
(Betteke van Ruler)
In dit nieuwe boek bespreekt Betteke een methode om te komen tot een goede vomrgeving van de communicatiefunctie. Het boek geeft aan hoe je communicatie als competentie en als vak in positie kunt brengen.

 

De nieuwe communicatieprofessional  (Vera de Witte)
H
et is  een kort en krachtig betoog over waar we op de korte termijn naar toegaan in het vakgebied.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Van der Hilst Communicatie

Inspirende nieuws & blogposts

Contentcreatie als spel

Feb 15, 2024
Ben jij ook een trouwe Van der Hilst-podcast luisteraar? Dan ben je vast helemaal gewend aan de stem van interviewer Patrick Regan. Opgelet: in deze..
Lees verder

Verandercommunicatie praktische tips die je kunt toepassen in jouw werkomgeving

Feb 13, 2024
Veranderingen zijn aan de orde van de dag, of ze nu groot of klein zijn, of ze nu van binnenuit of van buitenaf komen. Heb je te maken met een..
Lees verder

Verandercommunicatie in de praktijk bij gemeente Den Haag

Jan 15, 2024
‘Inspirerend praktijkverhaal. Borre Benjamins en Leonie Otto waren beiden als strategisch communicatieadviseur betrokken bij een verandertraject bij..
Lees verder

Communicatiever worden als professional, als team of als organisatie?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed dix nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostru exerci tation ullamcorpe.